افشین فرهانچی

صفحه نخست /افشین فرهانچی
افشين فرهانچي
نام و نام خانوادگی افشین فرهانچی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه بیهوشی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیهوشی و مراقبت های ویژه
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!