فریده قره خانلو

صفحه نخست /فریده قره خانلو
نام و نام خانوادگی فریده قره خانلو
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه رادیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / رادیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک