علی قلعه ایها

صفحه نخست /علی قلعه ایها
علي قلعه ايها
نام و نام خانوادگی علی قلعه ایها
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه روانپزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانپزشکی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
کنفرانس آمار ایران، شاهرود، 1397
2
سومین همایش بین المللی و هشتمین همایش سراسری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت---- یکم تا سوم شهریور 1396----اصفهان- ایران، اصفهان، 1396
3 ششمین کنگره کشوری دانش اعتیاد، تهران مرکز همایش های رازی، 1392