فریبا کرامت

صفحه نخست /فریبا کرامت
فريبا كرامت
نام و نام خانوادگی فریبا کرامت
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری
تحصیلات دکترای تخصصی / بیماری های عفونی و گرمسیری
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
دومین همایش بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت، تهران، 1397
2
دومین همایش بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت، تهران، 1397
3
the 19th national congeress of infertility and reproduction, tehran, 2013
4 اولین کنگره بین المللی وپنجمین سمینار سراسری ایدز، تهران، 1393
5 چهارمین سمینار سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور درهمدان در سال 1382، همدان، 1382