نسرین فرهادیان لنگرودی

صفحه نخست /نسرین فرهادیان لنگرودی
نسرين فرهاديان لنگرودي
نام و نام خانوادگی نسرین فرهادیان لنگرودی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده دندانپزشکی / گروه ارتودنسی
تحصیلات دکترای تخصصی / ارتودانتیکس
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Dentomaxillofacial Radiology (2017)
2
brazilian dental journal (2016)
3
american journal of orthodontic and dentofacial orthopedic (2016)
4
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences (2015)
5
Iranian Journal of Orthodontics (2011)
6
Iranian Journal of Orthodontics (2011)
7
Iranian Journal of Orthodontics (2012)
8
Iranian Journal of Orthodontics (2012)
9
Iranian Journal of Orthodontics (2014)
10
american journal of orthodontic and dentofacial orthopedic (2014)
11
international journal of orthodontics (2014)
12
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences (2014)
13
Journal of the World Federation of Orthodontists (2014)
14
oral health and preventive dentistry (2014)
15
american journal of orthodontic and dentofacial orthopedic 5 (2008) S95-8
16 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره نوزدهم (1391) 30-35
17
WORLD JOURNAL OF ORTHODONTICS 9 (2008) 26-34