امیر فرهنگ میر اسماعیلی

صفحه نخست /امیر فرهنگ میر اسماعیلی
امير فرهنگ مير اسماعيلي
نام و نام خانوادگی امیر فرهنگ میر اسماعیلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده دندانپزشکی / گروه ارتودنسی
تحصیلات دکترای تخصصی / ارتدنسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Dentomaxillofacial Radiology (2017)
2
brazilian dental journal (2016)
3
Iranian Journal of Orthodontics (2014)
4
american journal of orthodontic and dentofacial orthopedic (2016)
5
JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY (2014)
6
Iranian Journal of Orthodontics (2011)
7
Iranian Journal of Orthodontics (2011)
8
Iranian Journal of Orthodontics (2012)
9
Iranian Journal of Orthodontics (2012)
10
american journal of orthodontic and dentofacial orthopedic (2014)
11
international journal of orthodontics (2014)
12
Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences (2014)
13
Journal of the World Federation of Orthodontists (2014)
14
Iranian Journal of Orthodontics (2012)
15
oral health and preventive dentistry (2014)
16
american journal of orthodontic and dentofacial orthopedic 5 (2008) S95-8
17 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره نوزدهم (1391) 30-35
18
WORLD JOURNAL OF ORTHODONTICS 9 (2008) 26-34
19
INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 36 (2007) 200-206