بهزاد امیری

صفحه نخست /بهزاد امیری
نام و نام خانوادگی بهزاد امیری
شغل کارمند دانشگاه علوم پزشکی همدان / دبیر شواری سیاستگذاری پژوهش در نظام سلامت دانشگاه (HSR)
تحصیلات دکترای حرفه ای / پزشکی
وبسایت
پست الکترونیک