کارگاه‌های آموزشی

صفحه نخست /کارگاه‌های آموزشی

نمایش کارگاه‌های سال:

  تاریخ برگزاریعنوان کارگاه و محل برگزاری
1 04 و 05 بهمن 1391 کارگاه دو روزه روش های جستجو در بانک های اطلاعاتی و اندنوت
سايت كامپيوتر
2 25 و 26 دی 1391 کارگاه 2 روزه ثبت مقالات در IRCT
سالن اجتماعات معاونت تحقيقات و فناوري
3 26 آذر 1391 خطاهای رایج در مطالعات اپیدمیولوژیک
سالن اجتماعات EDC
4 08 آذر 1391 سلامتی
معاونت درمان
5 04 آبان 1391 گارگاه آموزشی آشنایی با سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی ژیرو
معاونت بهداشتي ( ميدان فلسطين)
6 06 مهر 1391 گارگاه آموزشی آشنایی با سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی ژیرو
معاونت تحقيقات و فناوري
7 08 مرداد 1391 کارگاه منابع الکترونیکی
EDC
8 11 خرداد 1391 آشنایی با سامانه مدیریت اطاعات پژوهشی ژیرو
سالن EDC
9 10 خرداد 1391 کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی ژیرو
سالن كنفرانس بيمارستان بعثت
10 10 خرداد 1391 گارگاه آموزشی آشنایی با سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی ژیرو
سالن كنفرانس بيمارستان فرشچيان
11 27 اردیبهشت 1391 کارگاه انفورماتیک
1