کارگاه انفورماتیک

صفحه نخست /کارگاه آموزشی/کارگاه انفورماتیک
تاریخ و محل برگزاری 27 اردیبهشت 1391، 1
سرفصل‌های آموزشی 11
گروه هدف 11
مدرسان فرهاد يزدان پناه
امتیاز بازآموزی 1
شرایط افراد شرکت‌کننده 11
مهلت ثبت نام 27 اردیبهشت 1391 (مهلت ثبت نام پایان یافته‌است!)
هزینه ثبت نام 11
تماس با مسئول ثبت نام 11

مستندات

هیچ گونه سندی برای این کارگاه ثبت نشده است.