سلامتی

تاریخ و محل برگزاری 08 آذر 1391، معاونت درمان
سرفصل‌های آموزشی -
گروه هدف -
مدرسان
امتیاز بازآموزی -
شرایط افراد شرکت‌کننده -
مهلت ثبت نام 08 آذر 1391 (مهلت ثبت نام پایان یافته‌است!)
هزینه ثبت نام -
تماس با مسئول ثبت نام -

مستندات

هیچ گونه سندی برای این کارگاه ثبت نشده است.